Сокове LIFE на Верея

Можете да видите наши щайги в различни реклами:

Рекламата на сокове Life на Верея:

щайгите в рекламата на Верея

 

Рекламата на Kaufland:

касетки за плодове и зеленчуци